Beste donateurs en vrienden,

(Foto boven) Zusters uit Cuba!


Wat is OI?

Osteogenesis Imperfecta (OI) is een zeldzame, aangeboren en erfelijke bindweefselaandoening.

De grote breekbaarheid van de botten valt het meeste op. De aandoening heet daarom Osteogenesis Imperfecta, wat letterlijk ‘onvolmaakte botaanmaak’ betekent. Andere kenmerken zijn slechthorendheid, blauw oogwit, achterblijvende groei en vervormingen van de botten. De symptomen verschillen sterk per persoon en per levensfase. OI is niet te genezen. De negatieve gevolgen van OI kunnen wel beperkt worden door een goede begeleiding en behandeling.

Wij houden u op de hoogte van recente ontwikkelingen over onze komende projecten.
Dus houdt onze website in de gaten......

Medewerkers Hinke, Harm en RonaldContactgegevens


HOI Stichting
Oude Dijk 33
9956 PA Den Andel

Contact:
Hinke Panjer

Email: info@hoistichting.nl
Info: 06-31 264 778 - 0031 595425668

Bank: NL59RABO0316059331